základní činnosti a cena za služby - Šťastný senior | Šťastný senior s.r.o., osobní asistence

Nacházíte se zde: www.stastnysenior.cz  » ZÁKLADNÍ ČINNOSTI A CENA  » základní činnosti a cena za služby - Šťastný senior

základní činnosti a cena za služby - Šťastný senior

 

Základní činnosti OA


  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - podpora při jednání s úřady, lékaři, apod.
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

Kolik stojí OA ?


Výše úhrady za poskytování služby osobní asistence je závislá na skutečně spotřebovaném čase nezbytném k zajištění úkonu.

Pokud poskytování úkonů základních činností včetně nezbytného nutného času k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník je definován vyhláškou č. 505/2006 sb. V platném znění 
130,- Kč hod

STASTNY-SENIOR-osobni-asistence9STASTNY-SENIOR-osobni-asistence6STASTNY-SENIOR-osobni-asistence8STASTNY-SENIOR-osobni-asistence7

Naše služba je tady pro Vás a Vaše blízké

detail obrázkuhome Kateřinice 228, 742 58 Kateřinicemobil+420 721 852 503 vedouci@stastnysenior.cz   

Šťastný senior


 O NÁS   |   O OSOBNÍ ASISTENCI   |   ZÁKLADNÍ ČINNOSTI A CENA   |   KONTAKT