o osobní asistenci - Šťastný senior | Šťastný senior s.r.o., osobní asistence

Nacházíte se zde: www.stastnysenior.cz  » O OSOBNÍ ASISTENCI  » o osobní asistenci - Šťastný senior

o osobní asistenci - Šťastný senior

 

Cílová skupina OA


jsou osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří z důvodu věku či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života. Jedná se i o osoby osamělé nebo osoby, kde rodina z různých příčin nemůže zabezpečit všechny potřeby osoby blízké během dne, kdy jsou v zaměstnání nebo sami ze zdravotních nebo jiných důvodů nezvládají zajistit péči o osobu blízkou.

Cílem je vytvářet osobám se zdravotním postižením a seniorům podmínky
pro zkvalitnění života a aktivního stáří v době,
kdy rodina tuto péči není schopna zajistit vlastními silami.

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Komu není určena služba OA


 • osobám s akutním infekčním onemocněním
 • drogově závislým nebo osobám, které jsou závislé na alkoholu či jiných omamných látkách
 • požadujícím jinou službu než službu osobní asistences
 • vážným duševním onemocněním – psychózy /schizofrenie, bludy/, afektivní poruchy /deprese, mánie/, tedy osobám, které jsou umístěny ve zdravotnickém či sociálním zařízení, kde mohou využívat odpovídající sociální službu
 • osobám, které mimo tuto sociální péči potřebují např. odbornou lékařskou péči, při níž je nutné umístění ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, kterým osobní asistent není schopen vlastními silami či dopomocí, pomáhat s úkony vyžadující např. přemisťování a uživatel či zákonný zástupce není ochoten si zajistit ještě i jinou přiměřenou pomoc další osoby, nebo kompenzační pomůcky, přičemž by ji bylo možné získat či půjčit
 • osobám, které svým jednáním ohrožují pracovníka služby /agrese, sexuální obtěžování, apod./
 • osobám, které vyžadují poskytování služby v prostorách či na místech, které mohou ohrožovat zdraví pracovníka (byt či dům s agresivním psem, vysoce znečištěný byt, apod.)

Naše služba je tady pro Vás a Vaše blízkéhome Kateřinice 228, 742 58 Kateřinicemobil+420 721 852 503 vedouci@stastnysenior.cz   

Šťastný senior


 O NÁS   |   O OSOBNÍ ASISTENCI   |   ZÁKLADNÍ ČINNOSTI A CENA   |   KONTAKT