ŠŤASTNÝ SENIOR- OSOBNÍ ASISTENCE | Šťastný senior s.r.o., osobní asistence

Nacházíte se zde: www.stastnysenior.cz  » O NÁS  » ŠŤASTNÝ SENIOR- OSOBNÍ ASISTENCE

ŠŤASTNÝ SENIOR- OSOBNÍ ASISTENCE

 

Šťastný senior s.r.o., osobní asistence ( OA )


Osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona o sociálních službách 108/2006 sb.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Tato služba se poskytuje z hlediska časového vymezení podle potřeby osob v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které jsou součástí všech aktivit osob využívajících služby osobní asistence.

Cílem OA je


  • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
  • vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů
  • rozvíjet aktivně schopnosti uživatelů
  • zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost uživatelů
  • poskytovat služby v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě

Naše služba je tady pro Vás a Vaše blízkéhome Kateřinice 228, 742 58 Kateřinicemobil+420 721 852 503 vedouci@stastnysenior.cz   

Šťastný senior


 O NÁS   |   O OSOBNÍ ASISTENCI   |   ZÁKLADNÍ ČINNOSTI A CENA   |   KONTAKT